Місто:
Мова:

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО ПРОДАЖ ТОВАРУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу.

Даний Договір є угодою між Інтернет-магазином та будь-якою фізичною особою, юридичною особою, фізичною особою-підприємцем – користувачем Інтернет-магазину, який далі називається «Покупець», що включає всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто, через Інтернет-магазин).

За повної згоди з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Інтернет-магазин “Ай-Яй-Яй”, зареєстрований та діючий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців укласти цей Договір на цих умовах:

1.ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти цього Договору та умов проведення ремонту.

1.2. Замовлення – результат домовленості між Продавцем та Покупцем щодо виду, кількості товару, його сумарної вартості, що підлягає сплаті відповідно до Договору, способу оплати Замовлення Покупцем, способу доставки товару та строку виконання Договору.

1.3. Заявка – письмове (електронному вигляді) чи усне (у телефонному режимі) вираз наміри Покупця придбати товар. Заявка може бути оформлена одним із таких способів:

– через «кошик» на Сайті;

– через електронну пошту (через опцію “зв’яжіться з нами”);

– у телефонному режимі (через опцію «зворотний дзвінок»).

1.4. Покупець – фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка має необхідну дієздатність для укладання цього Договору.

1.5. Публічна оферта – пропозиція Інтернет-магазину (викладена на сайті Інтернет-магазину), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.6. Сайт Інтернет-магазину – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://iya-yai.kiev.ua, яка є офіційним джерелом інформування Покупця про Інтернет-магазин та товари, що їм пропонуються у продажу.

1.7. Сторони – Продавець та Покупець.

1.8. Товар – предмет, який пропонується до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Інтернет-магазин бере на себе зобов’язання передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Факт здійснення Замовлення є висловленням беззастережного прийняття цієї Оферти та згоди з усіма умовами цього Договору.

2.3. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів “за категоріями”;

б) самостійне оформлення замовлення, оформлене в інтернет-магазині;

в) оплату Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

г) виконання та передачу замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1.Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами, вказаними на сайті інтернет-магазину. За порядок оформлення замовлення та вибір товару відповідальність покладається на Покупця.

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеного в каталозі) та вартості доставки.4.2. Покупець оплачує замовлення у порядку передоплати, у будь-який спосіб, обраний в інтернет-магазині протягом 2-х робочих днів з дня погодження вартості та асортименту товарів. У разі відсутності оплати товару Покупцем у цей термін замовлення Покупця анулюється Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно під час отримання замовлення, якщо інше не погоджено при оформленні замовлення Покупцем.

4.4. Оплата товару здійснюється Покупцем на банківський рахунок Продавця або до каси Продавця, або іншим чином, передбаченим чинним законодавством України.

5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки. Термін обробки замовлення – від одного до двох робочих днів. Способи доставки детально описані у розділі сайту “Інформація про доставку”. Термін доставки – від 1 до 7 робочих днів, залежно від адреси населеного пункту, способу доставки та наявності товару на складі Продавця.

5.2. При замовленні оптових партій терміни та методи доставки погоджуються індивідуально.

5.3. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки він залежить від дій третіх осіб (перевізників).

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець-фізична особа має право відмовитись від отриманого товару не належної якості протягом чотирнадцяти днів з дня отримання товару, за умови збереження упаковки, товарного вигляду, споживчих якостей та супровідних документів на товар.

Покупець-юридична особа або фізична особа-підприємець має право у разі виявлення дефектів Товару або неякісного Товару, у період гарантійного строку, вимагати обмін товару.

У разі пошкодження товару та/або упаковки товару, у разі виявлення на Товарі недоліків/дефектів, що виникли не з вини Продавця, Продавець має право відмовити Покупцю в обміні/поверненні товару.

6.2. У разі відмови Покупця від посилки відправлення повертається відправнику, тобто інтернет-магазину. Оплата зворотного пересилання посилки оплачується Покупцем. У разі повернення Покупцю грошових коштів, сплачених за неотриманий товар, Покупець погоджується з тим, що Продавець має право відняти від суми, що підлягає поверненню, вартість витрат, понесених Продавцем.

7.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець зобов’язаний:

а) самостійно оформити замовлення в інтернет-магазині;

б) своєчасно оплатити та отримати замовлення відповідно до умов цього договору;

7.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.

7.3. Інтернет-магазин зобов’язаний:

а)  дотримуватись умов цього договору;

б) передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка за “Каталогом”, оформленим замовленням та умовами цього договору;

в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення.

8.3.Покупець несе персональну відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Покупець підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Продавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Покупець підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Продавця та діє до моменту її відкликання Продавцем.

11.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Продавця, якщо інший термін набрання чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

12.2. Акцептуючи цю Оферту Покупець погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України. Покупець також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

12.2. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.    Оберіть мову сайту